Navigatie overslaan
IS YOUR
COMPANY
READY
FOR A NEW
ELECTRONIC
WAVE?

Deelnemende partijen

Deelnemende partijen

Belang van Gemeente Groningen is het zeker stellen van het vestigingsklimaat door het voorkomen van netcongestie. Dat doet zij samen met enkele deelnemende partijen.

Gemeente Groningen: Belang van Gemeente Groningen is het zekerstellen van het vestigingsklimaat door het voorkomen van netcongestie. Gemeente Groningen heeft de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn. Daartoe werkt zij samen met provincie en overige gemeenten samen in de Regionale Energie Strategie Groningen. Gemeente Groningen is initiatiefnemer en penvoerder van Groningen stroomt door. Zij levert in-kind capaciteit voor het opzetten van de samenwerking, de data-applicatie, communicatie en treed als co-financier op van de pilots.

Netbeheerder Enexis: Enexis is één van de zes regionale netbeheerders in Nederland. De belangrijkste taak als netbeheerder is het aanleggen en onderhouden van het gas- en elektriciteitsnet (tot 150 kV) in Nederland. Ook zorgen ze voor het transport van energie. Enexis vervoert energie van zonneparken en windmolens naar woningen en bedrijven. Enexis is netbeheerder in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. In Overijssel zijn ze netbeheerder voor elektriciteit en ten dele voor gas.

Hanzehogeschool Groningen, EnTranCe Center of Expertise Energy (verder te noemen EnTranCe): EnTranCe  is het kenniscentrum voor energie van de Hanzehogeschool in Groningen. Strategische partners zijn BAM, Gasunie, GasTerra, gemeente Groningen, Provincie Groningen, TNO en de Nieuwe Energie Coalitie. EnTranCe draagt als lerende, praktijkgerichte kennisgemeenschap bij aan een robuuste, veerkrachtige en duurzame energievoorziening. Door hoogwaardig toegepast onderzoek en onderwijs stimuleren ze duurzame innovaties in samenwerking met burgers, bedrijven, studenten, maatschappelijke organisaties en overheden. Met als uitgangspunt ‘People in power’ streven ze naar betrokkenheid bij de energietransitie om een duurzamere samenleving te realiseren.

Bedrijvenvereniging West is de Bedrijvenvereniging voor bedrijventerreinen aan de westkant van de gemeente Groningen: Zernike Campus, Westpoort, Kranenburg, Martini Trade Park Corpus den Hoorn, Hoendiep/Peizerweg en Hoogkerk/Vierverlaten. Bedrijvenvereniging West is co-financier van de pilots Westpoort en Corpus den Hoorn-zuid.

Bedrijvenvereniging Noord Oost VBNO is de Bedrijvenvereniging voor bedrijventerreinen aan de noordoostkant van de gemeente Groningen: De Hoogte, Ulgersmaweg, Ulgersmaborg, Hunzepark, Noorderhoogebrug/’t Witte lam en Oosterhoogebrug/Koningsweg. Bedrijvenvereniging Noord-Oost is co-financier van de pilot De Hoogte.

De Vereniging Groningen City Club GCC is van en voor ondernemers in de Groninger (Binnen)stad en kent circa 550 leden uit vrijwel alle branches. De GCC zet zich in voor het ontwikkelen en behouden van een aantrekkelijke (binnen)stad voor bezoekers uit Stad, Ommeland, Nederland en Buitenland ten behoeve van de Groninger (Binnen)stad ondernemers. De GCC voert overleg met de Gemeente Groningen en Marketing Groningen, organiseert evenementen, ontwikkelt initiatieven voor een goede bereikbaarheid van de (binnen)stad en vermarkt de Groninger Binnenstad. Met GGC wordt gekeken of een pilot voor de binnenstad haalbaar en nodig is.

Bedrijvenvereniging Zuid Oost VBZO is de Bedrijvenvereniging voor bedrijventerreinen aan de zuidoostkant van de gemeente Groningen: Driebond, Euvelgunne, Eemspoort, Europapark, Kempkensberg, Winschoterdiep, Milieuboulevard, Roodehaan, Scandinavische havens, Sontplein, Meerstad. Bedrijvenvereniging Zuid-Oost levert gegevens die in een eerdere pilot op Driebond zijn verzameld. Op een later moment wordt bepaald of een nieuwe pilot op Zuid-Oost nodig is.

Bedrijvenvereniging Haren is een samenwerkingsverband van de Vereniging Ondernemend Haren, de Stichting Dorpsfonds Haren en de Vereniging van agrariërs in de voormalige gemeente Haren. De Bedrijvenvereniging Haren maakt deel uit van het Ondernemersfonds Groningen.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving.