Navigatie overslaan
IS YOUR
COMPANY
READY
FOR A NEW
ELECTRONIC
WAVE?

FAQ

Hoe meer data, des te betrouwbaarder de analyse en uiteindelijke oplossing. Meedoen is daarom belangrijk.

De eerste bedrijven op Westpoort hebben zich verbonden aan Groningen Stroomt Door. Inmiddels is de eerste historische data binnen om te analyseren. Hoe meer data, des te betrouwbaarder en relevanter de analyse en de uiteindelijke oplossing specifiek voor het bedrijventerrein. Meedoen is om deze reden heel belangrijk.

Meedoen kost niets en is eenvoudig. Om te kunnen starten wordt de bedrijven gevraagd of zij toestemming geven voor gegevenslevering m.b.t. hun energie data door Enexis. De Hanzehogeschool stemt het inventarisatiegesprek vervolgens af. Tijdens het gesprek is er vaak ook een medewerker van Economische Zaken van de Gemeente of vertegenwoordiger uit de bedrijvenvereniging aanwezig.

In een gemeenschappelijke opdracht van de bedrijfsvereniging en de gemeente Groningen is een partij uitgekozen die in uw gebied de benodigde gegevens op gaat halen. Dit is in alle gevallen een bureau dat deskundig is op het gebied van netcongestie. 

Tijdens een bezoek wordt uw huidig verbruik in kaart gebracht en samen met u een inschatting gemaakt van uw toekomstig verbruik. Denk daarbij vooral aan uitbreiding en verduurzaming.

Een belangrijk aspect bij het verbruik is de flexibiliteit; welke energie verbruikers kunnen tijdelijk meer of minder gebruiken, of hun piekbelasting op een ander moment laten plaatsvinden. Ze kunnen met u meedenken wat de impact hiervan op uw processen is en welke opties er zijn om hiermee om te gaan. Ze zullen vragen om toestemming om foto’s te maken van de grote energie verbruikende apparatuur. Deze worden alleen voor energieanalyse doeleinden gebruikt door Groningen Stroomt Door.

De kwartierdata van uw energiemeter(s) wordt via Enexis uitgelezen en samen met de gegevens van andere bedrijven in u gebied opgeslagen in een database. Vanuit deze database worden analyses gemaakt om te ontdekken welke maatregelen of investeringen een oplossing kunnen bieden voor het gebied waarin u gevestigd bent. Wij zullen u hier natuurlijk toestemming voor vragen die u ten alle tijden kan intrekken De resultaten van de analyse wordt vanzelfsprekend met u gedeeld. Voor verdere details verwijzen we naar de juridische data overeenkomst.

Flexibel gebruik van energie wordt steeds meer geld waard en U krijgt inzicht in de flexibiliteit van uw eigen verbruik, alsmede advies hoe dit in te zetten. Door de gebiedsgerichte aanpak samen met Enexis krijgen we ook inzicht in het actuele gebruik van het net ten opzicht van de technische limieten. Dit levert een tijdige waarschuwing voor congestieproblemen en meer tijd om deze te omzeilen of verhelpen. Bijvoorbeeld door inzake uw energievoorziening samen te gaan werken met uw buren door middel van een lokaal energiehandelsplatform of gezamenlijke energie opslag. Met andere woorden: u krijgt tools in handen om uitstel van uw commerciële en/of duurzame plannen te voorkomen.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving.