Navigatie overslaan
IS YOUR
COMPANY
READY
FOR A NEW
ELECTRONIC
WAVE?

Pilot

In heel Nederland loopt het elektriciteitsnet tegen z'n grenzen aan. Wat dat betekent en wat we eraan kunnen doen leggen we je hier uit.

De eerste pilot van Groningen Stroomt Door vindt plaats op Westpoort. De pilots zijn een snelle en flexibele manier om te beginnen met de gegevensverzameling en maken het mogelijk om op korte termijn al inzicht te krijgen in mogelijke netcongestie. Op basis van de pilots wordt een werkwijze ontwikkeld om voor alle bedrijventerreinen in gemeente Groningen het risico op netcongestie in te schatten en te komen met adviezen voor gebiedsgerichte oplossingen ter voorkoming van en het omgaan met netcongestie. Partijen verbinden zich om optimaal kennis en ervaringen te delen.

Flexibel gebruik van energie

Flexibel gebruik van energie wordt steeds meer geld waard en U krijgt inzicht in de flexibiliteit van uw eigen verbruik, alsmede advies hoe dit in te zetten. Bij bedrijven op het bedrijventerrein in de pilotgebieden worden gegevens uitgevraagd over huidig en toekomstig energiegebruik. Voor de gegevensverzameling wordt een zoveel mogelijk gestandaardiseerde methodiek gebruikt. Gegevens worden geanonimiseerd verwerkt en vervolgens geanalyseerd. 

Gebiedsgerichte aanpak

Door de gebiedsgerichte aanpak samen met Enexis krijgen we ook inzicht in het actuele gebruik van het net ten opzicht van de technische limieten. Dit levert een tijdige waarschuwing voor congestieproblemen en meer tijd om deze te omzeilen of verhelpen. Bijvoorbeeld door diensten in te zetten als een lokaal energiehandelsplatform of energie opslag in te richten. Deelname voorkomt uitstel van uw commerciële en/of duurzame plannen.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving.