Navigatie overslaan
IS YOUR
COMPANY
READY
FOR A NEW
ELECTRONIC
WAVE?

Tekstpagina 2

Tekstpagina 2

Dit is de intro tekst van de pagina. Deze tekst telt altijd twee of drie regels. Heb je er maar twee? Dan moet er nog één bij.

Dit is een kopje in een tekst

Netbeheerder Enexis, kenniscentrum EnTranCe van de Hanzehogeschool, Gemeente Groningen en de Bedrijvenverenigingen WEST, VBNO, VBZO, GCC en Ondernemend Haren zijn de partijen binnen het project. De eerste bedrijven op Westpoort hebben zich verbonden aan Groningen Stroomt Door. Inmiddels is de eerste historische data binnen om te analyseren. Hoe meer data, des te betrouwbaarder en relevanter de analyse en de uiteindelijke oplossing speifiek voor het bedrijventerrein. Meedoen is om deze reden heel belangrijk.

“Dit is een uitgelichte quote en is musoemoderno Semibold, 22 bij 32 punten. Het heeft een contrasterende kleur, de kleur van de paginatitel”

Meedoen kost niets en is eenvoudig. Om te kunnen starten wordt de bedrijven gevraagd of zij toestemming geven voor gegevenslevering m.b.t. hun energie data door Enexis. De Hanzehogeschool stemt het inventarisatiegesprek vervolgens af. Tijdens het gesprek is er vaak ook een medewerker van Economische Zaken van de Gemeente of vertegenwoordiger uit de bedrijvenvereniging aanwezig.

Wat gebeurt er met de data?

Dikgedrukte tekst is bold. Een opsomming ziet er als volgt uit:

  • + het eerste punt
  • + het tweede punt
  • + het derde en laatste punt

De kwartierdata van uw energiemeter(s) wordt via Enexis uitgelezen en opgeslagen in Energysense Pro. Wij zullen u hier toestemming voor vragen en die kunt u ten alle tijden intrekken. Uw data zal dan worden verwijderd. Groningen Stroomt Door bepaalt voor wie deze data toegankelijk is en voor welk doel de data mag worden gebruikt. Uw bedrijfsvereniging maakt deel uit van Groningen Stroomt Door en via dit kanaal kunt u uw belangen laten behartigen. De uitgelezen energiedata is en blijft uw eigendom. De op basis daarvan gegenereerde data die nodig is om b.v. analyses te maken, trends te zien en oplossingen voor congestie aan te dragen is eigendom van Groningen Stroomt Door. Voor verdere details verwijzen we naar de juridische data overeenkomst.

Hyperlinks in de tekst krijgen een underscore. Deze website is ontworpen door strangergirlsclub.com.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving.